gayrimenkul

Blog

NEDİR BU TASARIM ELEMANLARI?

by:
NEDİR BU TASARIM ELEMANLARI?

Tasarımın 2 önemli unsurundan bir tanesi tasarım elemanlarıdır. Bu yazımızda tasarım elemanlarını örneklerle birlikte inceleyeceğiz.

Tasarım elemanları: çizgi, şekil, biçim, mekân, renk, doku desen olmak üzere 7 ayrı kola ayrılmaktadır.

 

Çizgi

 

Çizgi dediğimiz kavram 2 boyutlu olma özelliği taşır. Çizgiye tasarım ile 3 boyutlu özellik kazandırılır. Psikolojik etkileriyle birlikte tasarımda kullanılan çizgisel dokunuşlar kullanıldığı yön ve değişimlere göre nesnelere yönlendirme ve süreklilik etkisi verir. Bu şekilde çizgi, işlevsel olarak kullanışlı, görsel ve sözel bir dile sahiptir. Yatay çizgiler sakin ve pasif, düşey çizgiler hareketli ve statik, diyagonal çizgiler ise dinamik ve canlı bir etkiye sahiptir.

 

Şekil

 

Çeşitli özellik ve tasarımdaki şekiller mekâna değişik etkiler kazandırmaktadır. Örneğin, geometrik şekiller mekâna hem dekoratif hem pasif etki yüklerken, organik şekiller ise mekâna hareketlilik katar. Şekillerin soyutlanması, kesişimi veya farklı yöntemler ile kullanımı yeni ve farklı şekiller elde etmemize olanak sağlar. Bu sayede oluşan şekiller mekâna rahatça adapte olur ve aidiyet kazanır.

Şekil konusu içerisinde en önemli nokta pozitif ve negatif mekânlardır.  Şekilleri pozitif kabul edersek boş kısım negatifi temsil eder. Tasarladığınız bir mekândaki bu doluluk ve bolluk durumu ve negatif pozitif dengesinin iyi kurulması unutulmaması gereken noktalardan bir tanesidir.

 

Biçim (Form)

 

Biçim bizim tasarım elemanlarını 3 boyutlu bir şekilde incelememizi ele alan terimdir. Nesneleri biçim ile ifade ederiz. Örneğin, simetrik, asimetrik veya doğa ve yapa şeklinde örnekler verebiliriz. Biçimlendirmede tasarım elemanlarına doğada olduğu gibi bütünü oluşturma potansiyeli ile yaklaşılmalıdır. Böylece işlev, biçim, estetik bütünlüğüne sahip eserler elde etmek mümkün olacaktır.

 

Mekân

 

Mekân insanı çevreden ayıran, bir anlamda yalıtan ve fonksiyona göre anlamlanan bir boşluktur. Mekân, canlıyı içine alan, onu evrensel boşluktan ayıran bir uzay parçasını belirtmektedir. Mekân mimari oluşumun ilk aşamasıdır. İnsanların kendisini güvende hissettiği sınırlı ve hacimli boşluktur. Dolayısıyla mekân yoksa iç mimariden bahsedilemez.

Mekân üzerinde çalıştığımız bölgedir ve onu anlamlandıracak olan da bu mekâna yükleyecek olduğumuz tasarımsal detaylardır.  Örneğin bir açık otopark tasarlıyorsanız burası sizin mekânınızdır. Mekânlar ihtiyaç ve tasarım doğrultusunda ortaya çıkmaktadır. Açık ve kapalı mekânlar, yarı açık mekânlar tamamıyla tasarımcının bakış açısı ve ihtiyaçlar neticesinde meydana gelmektedir.

 

Renk

 

Renk konusunda detaylı bilgileri renk ve tasarım ilişkisi başlığı altında detaylıca incelemiştik. Dilerseniz renklerin tasarımla olan ilişkisine detaylıca oradan okuyabilirsiniz.

 

Doku

Doku, üç-boyutlu yapıya sahip, objenin hem dış yapısı hem de içyapısı hakkında bilgi veren, sonsuz çeşitliliğe sahip, yüzeyde gölge ve ışık oyunları ve malzeme özelliği ile birlikte kendini gösteren özel bir niteliktir. Bir desene dokunduğunuz zaman yüzeyinde hissettiğiniz bir pürüz ya da her hangi bir çıkıntı dokudur. 2 boyutlu olursa bu desendir. Desen hakkında bir sonraki başlıkta detaylıca bahsettik. Dokunun somut analizinde dikkat edilmesi gerekenler aşağıda yer almaktadır. Bunlar,

  • Dokunun yapı etkisi; sert dokulu yüzeyler yakınlık etkisi, yumuşak dokulu yüzeyler uzaklık etkisi verir.
  • Doku ve renk etkisi; sıcak renkli dokular yakınlık etkisi, mat yüzeyli dokular uzaklık etkisi verir.
  • Dokunun ışıklılık etkisi; parlak yüzeyli dokular yakınlık etkisi, mat yüzeyli dokular uzaklık etkisi verir.
  • Dokunun işleniş etkisi; ince ve ayrıntılı işleniş dokulu yüzeyler yakınlık ve keskinlik duygusu verir. Dağınık, ayrıntısız ve belirsiz işlenmiş dokulu yüzeyler uzaklık etkisi verir.
  • Tasarıma güçlü bir etki kazandıracak ve kuvvetli bir algı oluşturacak olan doku seçimleri ve vurgularını, tasarımın makyajı olarak değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda renklerin gücünden de yararlanarak tasarım kompozisyonunuzu güçlendirebilirsiniz.

 

Desen (Patern)

 

Desen, bir kişinin forma yaklaşma tarzıdır. 2 boyutlu desenler basit desende ışık, çizgi yani kontur ve gölge gösterilir. Üç boyutlu desen yani gelişmiş desende ise form birde hacim kazanır. Temel tasarım içerisinde öğretilen bu kavram, ileri tasarım aşamalarında, konseptin bizzat kendisi desen ile beraber ortaya konabilmekte ya da yardımcı eleman şeklinde değerlendirilebilmektedir. Bu kullanım şekli tamamıyla tasarım yapan kişinin tasarıma yaklaşma şekliyle alakalı bir durumdur.

Desen dediğimiz kavram ise tutarlı ve düzenli bir halde yüzeyleri ve yapıları organize eden oluşumdur. Deseni aynı zamanda bir bütünün meydana gelmesinde iskelet olarak da tanımlayabiliriz. İyi bir desen tasarlayabilmek desenin işlevinde yer alan çizgi, hareket, denge, hacim, oran, form, ritim, kompozisyon, perspektif, ışık ve renk elemanlarının doğru yaklaşım uygulaması ile sağlanabilir.

 

 

Bir sonraki yazımızda ise tasarım prensiplerini ele alacağız…

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

© Copyright © 2021. Feliz Gayrimenkul Her Hakkı Saklıdır.
Merhaba
WhatsApp ile Gönder
0533 050 46 02